Náhľad rozhovoru

Juraj Zelinka z Grantexpert: U nás nájdete aktuálne dotácie pre podnikateľov, mestá a obce, neziskové organizácie či školy

„Informácie o aktuálnych grantových výzvach od nás pravidelne odoberá takmer 23 tisíc ľudí,“ hovorí Juraj Zelinka, produktový manažér Grantexpertu, portálu, ktorý sa zameriava na vyhľadávanie grantov, poradenstvo a vypracovávanie podkladov ku grantom.

Ako vznikol nápad na založenie Grantexpert, prečo ste začali uvažovať nad týmto projektom?

Pôvodnou myšlienkou portálu bolo digitalizovať grantové poradenstvo. Chceli sme vytvoriť online trhovisko, prostredníctvom ktorého by sme spájali tých, ktorí vedia vypracovať žiadosť o grant s tými, ktorí potrebujú pomôcť so získaním grantu. Popri tom sme začali tvoriť databázu grantových možností, organizovať školenia a poskytovať ďalšie doplnkové služby.

Dnes je portál zameraný na komplexné grantové poradenstvo. Vzdelávame, vyhľadávame grantové príležitosti, konzultujeme projektové nápady a vypracovávame projektové žiadosti. Pomôcť vieme aj s riadením schváleného projektu a ponúkame tiež službu privátneho grantového poradcu pre firmy či inštitúcie.

V čom váš portál pomáha ľuďom?

Na jednom mieste tu nájdete aktuálne dotácie pre podnikateľov, mestá a obce, neziskové organizácie či školy. Zdarma vám budeme zasielať informácie o aktuálnych výzvach priamo na váš mail (Grantový radar). Bezplatne si tiež na portáli viete overiť základné podmienky oprávnenosti pre získanie grantu. Zjednodušene by sa dalo povedať, že portál pokrýva oblasť grantov a dotácií od A po Z. Kompletnú ponuku služieb nájdete na tejto stránke.

Zoskupujete granty, ako sa k vám dostane informácia, že vôbec nejaký grant existuje? Vyhľadávate ich vy sami?

Existujú desiatky webových stránok, kde sú zverejňované grantové výzvy. Sú to napríklad portáli ministerstiev, VÚC, operačných programov ale aj rôznych súkromných nadácií. Každý z vyhlasovateľov na svojom portáli zverejňuje informácie o aktuálnych grantoch. My tieto informácie dávame dokopy do jednej ucelenej databázy grantov. Granty vyhľadávame sami manuálne, aj za pomoci nástrojov, ktoré ponúkajú prehliadače.

Kto sa na vás môže obrátiť? Pre aké subjekty sú granty obyčajne určené?

Najčastejšími žiadateľmi o granty sú podnikatelia, mestá a obce, mimovládne organizácie a školy. Informácie alebo školenia, ktoré poskytujeme však často sledujú aj jednotlivci či zamestnanci ministerstiev a iných inštitúcií.

Môže grant využiť aj jednotlivec? Aké granty sú určene pre fyzické osoby?

Áno môže, avšak tých možností je podstatne menej. Do tejto kategórie patria aktuálne dotácie na obnovu rodinných domov, ktoré môžu získať majitelia domov. Ďalej sú to napríklad granty pre študentov alebo mladých umelcov.

Je náročné spracovať dokumentáciu pre získanie grantu? Pomáhate aj v tomto?

Určite radi pomôžeme potenciálnym žiadateľom aj s vypracovaním projektovej žiadosti. K tomu patrí aj spracovanie všetkých povinných príloh, ktoré definuje každá výzva samostatne. Náročnosť vypracovanie vždy závisí od konkrétnej výzvy. Pred tým ako sa dostane podnikateľ alebo obec k vypracovávaniu žiadosti o grant je však nevyhnutné, aby si bol istý tým, že žiadateľ aj projekt spĺňa všetky podmienky oprávnenosti.

Ponúkate aj možnosť absolvovania webinárov. Čoho sa týkajú?

Máme v podstate 2 typy webinárov – bezplatné a platené. Bezplatné webináre sa zvyčajne týkajú aktuálnych grantov. Takmer každý mesiac robíme výber aktuálnych grantov, kde odprezentujeme základné informácie o daných výzvach vyhlásených za uplynulý mesiac.

Okrem toho robíme často bezplatné prezentácie o aktuálnych novinkách, ktoré sa udejú vo svete eurofondov. Platené webináre sa zvyčajne týkajú odborných tém ako projektové riadenie, verejné obstarávanie. Sú spravidla dlhšie a poskytujú vyššiu pridanú hodnotu. Niekedy je zasa webinár zameraný na jednu konkrétnu grantovú výzvu, pričom rozoberáme do hĺbky všetky podmienky, proces hodnotenia a často aj samotnú žiadosť.

Aké služby ešte ponúkate?

Základnou službou sú balíky predplatného. Prémiový obsah portálu funguje podobne ako platený obsah na iných webových portáloch s tým, že v rámci jednotlivých balíkov platíte okrem obsahu aj za ďalšie doplnkové služby. Niektoré služby som spomínal už v texte vyššie. Kompletnú ponuku služieb nájdete na tejto stránke.

O aké služby je najväčší záujem?

Informácie o aktuálnych grantových výzvach od nás pravidelne odoberá takmer 23 tisíc ľudí. Webinárov sa minulý rok zúčastnilo vyše 7 tisíc účastníkov. Tento rok by to malo byť podobné číslo. Portál má stovky predplatiteľov a často ľudia využívajú aj individuálne konzultácie, najmä keď sa chcú dozvedieť aké granty sú pre nich vhodné alebo či môže ich projekt získať nejakú formu finančnej alebo nefinančnej pomoci.

Ak by ste mali spomenúť jeden projekt, ktorý sa vďaka vám pomohol zrealizovať, ktorý by to bol?

Dokopy s našou materskou spoločnosťou Centire s.r.o. máme za sebou doslova stovky úspešných projektov. Ťažko vybrať jeden, ktorý by vyčnieval nad ostatnými. Spomenul by som skôr aktivitu s názvom Projektová fabrika, ktorú sme už dávnejšie zorganizovali. Bola to séria niekoľkých workshopov a konzultácií prostredníctvom, ktorých si pod našim vedením a mentoringom, žiadatelia sami vypracovali projektovú žiadosť. Projektovej fabriky sa zúčastnilo 15 záujemcov, pričom viac ako polovica z nich dokázala projekt dotiahnuť do úspešného konca. Okrem samotného grantu tak žiadatelia získali aj veľmi cenné skúsenosti a poznatky využiteľné do budúcna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *